Würth Norge AS"/>
Kundesenter: 464 01 600

Juridiske betingelser

Denne hjemmesiden er publisert av Würth Norge AS (heretter WN) og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne internettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden.

WN gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Materialet") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk dersom det ikke gis annen tillatelse spesifisert for nedlastningen. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

WN garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. Verken WN eller noen av datterselskapene påtar seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. WN garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Denne hjemmesiden til WN tilbyr lenker til andre hjemmesider. Verken WN eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

Brukernavn
Passord