Würth Norge AS"/>
Kundesenter: 464 01 600

Drukner du i innsamling av all lovpålagt dokumentasjon? 

Hvordan håndterer du all dokumentasjon som skal samles inn til dine prosjekter? Tykke ringpermer, utdaterte utskrifter, gamle brosjyrer, forskrifter, regelverk, krav, retningslinjer osv. I tillegg kommer alle de ikke-lovpålagte krav til dokumentasjon som bransjen selv bare "må" ha.

All dokumentasjon samlet i coBuilderPRO

Byggenæringen har utviklet et elektronisk verktøy som hjelper deg
med å oppfylle myndighetenes krav og samle inn lovpålagt og mye
ikke-lovpålagt informasjon. Verktøyet heter coBuilderPRO som gir deg full oversikt over prosjekter, produkter, leverandører, dokumenter, sikkerhetsdatablad og bilder. Enkel tilgang på nett, via smarttelefon,
eller coBuilderPRO app.

Alt av produktdokumentasjon som legges inn på prosjektene i coBuilderPRO, vil automatisk oppdateres i ProductXchange (tidligere BASS og ChemXchange). Knytter du Würth som leverandør til dine prosjekter i coBuilderPRO vil all nødvendig dokumentasjon 
overføres automatisk, på de produktene du kjøper av Würth! 

Hvilken type dokumentasjon finnes her?

 • Produktinformasjon
 • Brannteknisk informasjon
 • Ytelseserklæringer
 • Sikkerhetsinformasjon
 • Bruksanvisninger og monteringsanvisninger
 • Opplysninger om farlige stoffer (sikkerhetsdatablad)
 • Teknisk Godkjenning (SINTEF)
 • Testprotokoller for bruk i innemiljø (BREEAM)
 • Konformitetserklæringer
  (for å nevne noen eksempler)

Klikk her for mer informasjon om coBuilderPRO (les brosjyre)

Brukernavn
Passord