Würth Norge AS"/>
Kundesenter: 464 01 600

Sikkerhet på arbeidsplassen:

HMS og sikkerhet på arbeidsplassen er sterkt forankret i vår organisasjon. Würth Norge AS er selv ISO sertifisert og vet at det krever tid og ressurser og følge de krav som myndighetene setter. På våre nettsider har du tilgang til all dokumentasjon med HMS datablader på våre produkter og vi er tilknyttet både Cobuilder og Eco online. Din lokale Würth representant hjelper deg gjerne med system for oppfølging av dokumentasjon og skreddersyr HMS permer med dokumentasjon som er tilpasset produktene du kjøper fra oss. 

HMS sortiment
Vi har et stort og komplett HMS sortiment som bl.a. inneholder: hørselsvern, ørepropper, hansker, briller, åndedrettsvern, desinfeksjonssprit, ergomomisk verktøy som forebygger mot skader etc. 

Kurs
Vi kjører kurs innen fallsikringsutstyr, riktig bruk av elektroverktøy, Tek 2000, Innfesting i betong med mer. 

Fallsikringskontroll
Jevnlig inviterer vi kunder til fallsikringskontroll av fallsikringsutstyr og løft. Vi har også et oppfølgingsprogram som hjelper de som kjøper fallsikringsutstyr av oss å huske nødvendige kontroller.

Her finner du oversikt over hvilke dager det er fallsikringskontroll i butikker.

Klikk her for å logge deg inn for fallsikringskontroll.

Brukernavn
Passord