Würth Norge AS"/>
Kundesenter: 464 01 600

Rekrutteringsprosessen

I Würth Norge publiserer vi våre ledige stillinger blant annet på www.wuerth.no. For å søke på en stilling må du din registrere CV og søknad igjennom vår rekrutteringsløsning.

Selger i aksjon

Etter at søknadsfristen har gått ut vil HR, sammen med rekrutterende leder gjennomgå alle søkere og vurdere hvem vi ønsker å kontakte for videre prosess hos oss. Denne gjennomgangen tar naturlig nok noe tid, men alle som søker på en stilling hos Würth Norge vil motta en tilbakemelding.

Intervjuprosessen består av et telefonintervju, et 1.gang- og et 2.gangsintervju.
I telefon- og 1.gangsintervjuet ønsker vi å finne ut mer om din faglige bakgrunn og motivasjon for stillingen.

Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med vårt selskap før du eventuelt blir innkalt til et 1.gangsintervju.

Du vil i forkant av et eventuelt 2.gangsintervju bli bedt om å besvare en praktisk oppgave og gjennomføre en personlighetstest. Disse benytter vi som samtaleverktøy under 2.gangsintervjuet.

Den personen vi definerer som best egnet basert på vår rekrutteringsprosess vil motta et tilbud om ansettelse fra oss.

Dersom du vil holde deg oppdater på våre ledige stillinger kan registrere din CV og aktivere jobbagenten HER.

Vi ønsker deg lykke til som jobbsøker!

Ledige stillinger:

$value){ $value = utf8_decode($value); //echo $key ." = ". utf8_decode($value) ."
"; if(strpos($value, "<$root>")){ $rec = 1; } if(strpos($value, "")){ $rec = 0; $item++; } if($rec == 1 && !strpos($value, "<$root>")){ $items[$item][] = trim($value); } } //echo "
";
	//print_r($items);
	//echo "
"; for($i = 0; $i < $item; $i++){ foreach($items[$i] as $key => $value){ if (preg_match ("/<([a-zA-Z0-9:_]+)>([^\n]+)/", $value, $regs)) { //print_r($regs); //$expl = explode("/", "", $regs[2]).""; $last_item = $regs[1]; }elseif (preg_match ("/([a-zA-Z0-9øå]+)<\/([a-zA-Z0-9]+)>/", $value, $regs)) { //print_r($regs); $annon[$i][$regs[2]][] = $regs[1].""; $last_item = $regs[2]; }elseif(preg_match("/a-zA-Z0-9øå. +/", $value, $regs) && !preg_match ("/<[a-zA-Z0-9]+>/", $value) && !preg_match ("//", $value)) { //print_r($regs); $annon[$i][$last_item][] = $regs[1].""; } } } //echo "
";
	//print_r($annon);
	//echo "
"; return $annon; } $file = $sdroot."xml/webcruiter.xml"; $annon = xmlParse2arr("item", $file); if(count($annon) > 0 && utf8_encode($annon[0]["title"][0]) != "Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.") { foreach($annon as $value){ echo "

".utf8_encode($value["title"][0])."

"; //foreach($value["description"] as $tekst){ // echo $tekst[0]."
\n"; //} //echo utf8_encode($value["description"][0])."
\n"; echo "Les mer
"; $dato = explode("-", $value["wc:apply_within_date"][0]); echo "Søknadsfrist: ".$dato[2].".".$dato[1].".".$dato[0]."

"; } } else { echo "Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men fortsett å følge med! Det er mye spennende som skjer hos oss framover."; } ?>
Brukernavn
Passord